VERITAS ACADEMY
A LEVEL EKONOMİ
A Level Ekonomi dersi, öğrencilere ekonomik kavramları, teorileri ve analiz yöntemlerini öğretmeyi amaçlayan bir lisansüstü düzeyindeki programdır. Bu ders, genellikle iki seviyeden oluşur: AS Level (Advanced Subsidiary) ve A2 Level. Bu seviyeler bir araya geldiğinde, öğrenciler tam bir A Level Ekonomi sertifikası alırlar. A Level Ekonomi müfredatında bulunan temel konular:

AS Level Ekonomi

 1. Temel Ekonomik Sorunlar (Kıtlık, Tercih, Fırsat Maliyeti)
 2. Talep ve Arz
 3. Piyasa Yapıları (Rekabet, Monopol, Oligopol)
 1. Fiyat Mekanizması ve Fiyat Belirleme
 2. Üretim Maliyetleri ve Kâr Maksimizasyonu
 3. Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı
 1. Ulusal Gelir ve Ekonomik Büyüme
 2. İşsizlik ve Enflasyon
 3. Maliye Politikaları ve Para Politikaları

A2 Level Ekonomi

 1. Uluslararası Ticaret Teorileri
 2. Döviz Kurları ve Döviz Piyasası
 3. Ulusal Ekonomik Performansın Belirlenmesi
 1. Kalkınma Ekonomisi Teorileri
 2. Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma
 3. Farklı Ülkelerde Kalkınma Deneyimleri
 1. Ekonomik Politika Araçları ve Uygulamaları
 2. Rekabet Politikası ve Düzenleme
 3. Çevresel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik

Pratik Çalışmalar

A Level Ekonomi dersi genellikle pratik çalışmaları içerir. Bu, öğrencilere ekonomik teorileri ve kavramları gerçek dünya durumlarına uygulama fırsatı sağlar. Öğrenciler genellikle ekonomik olayları analiz eder, veri toplar ve ekonomik politika önerileri geliştirir.

İleri Seviye Konular

A Level Ekonomi programı, öğrencilere genellikle daha karmaşık konuları içerebilecek ileri seviye seçenekler sunabilir. Bu konular arasında:

 1. Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans
 2. İktisadi Düşünce ve Ekonomi Tarihi
 3. Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Etkileri

Üniversite ve Kariyer Olanakları

A Level Ekonomi sertifikası, öğrencilere ekonomik anlayış, analitik düşünme ve araştırma becerileri kazandırarak ekonomi, finans, işletme veya ilgili alanlarda üniversite eğitimine geçiş yapma fırsatı tanır. Ekonomi, bankacılık, finans, danışmanlık ve devlet gibi birçok sektörde kariyer fırsatlarına da kapı açabilir.


DENEME KONU A-LEVEL EĞİTİM KAMPI KESİN ÇÖZÜM
15 Dakika 1 Kurs 10 Kurs 25 Kurs
15 Dakika 2 Saat 20 Saat 50 Saat
Ücretsiz
Öğretmenlerimizi tanıma oturumları Anlamadığınız ya da kavrayamadığınız konular üzerinde çalışabilirsiniz. A Seviyesi finalleri için çalışın Düzenli çalışma
3 Ücretsiz Sınav 15 Ücretsiz Deneme Sınavı 30 Ücretsiz Deneme Sınavı


Ofisimizde ücretsiz uygulama sınavları mevcuttur. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bizi Arayın Referanslarımız