VERITAS ACADEMY
A LEVEL İŞLETME
A Level İşletme dersi, öğrencilere işletme dünyasının temel kavramlarını, işletme süreçlerini ve işletmelerin işleyişini anlamayı amaçlayan bir lisansüstü düzeydeki programdır. A Level genellikle iki seviyeden oluşur: AS Level (Advanced Subsidiary) ve A2 Level. Bu iki seviye bir araya geldiğinde, öğrenciler tam bir A Level İşletme sertifikası alırlar. A Level İşletme müfredatında bulunan temel konular:

AS Level İşletme

 1. İşletme Tanımı ve Temel Kavramlar
 2. İşletmelerin Amaçları ve Türleri
 3. İş Dünyasındaki Rol ve Sorumluluklar
 1. Yönetim ve Liderlik Kavramları
 2. İşletme Organizasyonları ve Yapıları
 3. Motivasyon ve Liderlik Stratejileri
 1. İşletme Stratejileri ve Planlaması
 2. Rekabet Avantajı ve Sürdürülebilirlik
 3. İşletmelerin Stratejik Karar Alma Süreçleri

A2 Level İşletme

 1. Stratejik Yönetim Modelleri
 2. İşletme Performans Ölçütleri
 3. Küresel İş Stratejileri
 1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Prensipleri
 2. İşgücü Planlaması ve İşe Alma
 3. Eğitim ve Performans Değerlendirmesi
 1. Pazarlama Stratejileri ve Pazarlama Karması
 2. Tüketici Davranışı ve Pazar Araştırması
 3. Pazarlama Planlaması ve Uygulaması

Pratik Çalışmalar

A Level İşletme dersi genellikle pratik çalışmaları içerir. Bu, öğrencilere iş dünyasındaki gerçek sorunları çözme ve işletme konseptlerini uygulama fırsatı sunar.

İleri Seviye Konular

A Level İşletme programı, öğrencilere genellikle daha karmaşık konuları içerebilecek ileri seviye seçenekler sunabilir. Bu konular arasında:

 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
 2. İşletme Hukuku ve Düzenlemeler
 3. Girişimcilik ve İş kurma

Üniversite ve Kariyer Olanakları

A Level İşletme sertifikası, öğrencilere işletme, yönetim veya ilgili alanlarda üniversite eğitimine geçiş yapma fırsatı sunar. İş dünyasında kariyer hedefleyen öğrenciler için bu sertifika, iş yönetimi, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi çeşitli kariyer olanaklarına kapı açabilir.


DENEME KONU A-LEVEL EĞİTİM KAMPI KESİN ÇÖZÜM
15 Dakika 1 Kurs 10 Kurs 25 Kurs
15 Dakika 2 Saat 20 Saat 50 Saat
Ücretsiz
Öğretmenlerimizi tanıma oturumları Anlamadığınız ya da kavrayamadığınız konular üzerinde çalışabilirsiniz. A Seviyesi finalleri için çalışın Düzenli çalışma
3 Ücretsiz Sınav 15 Ücretsiz Deneme Sınavı 30 Ücretsiz Deneme Sınavı


Ofisimizde ücretsiz uygulama sınavları mevcuttur. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bizi Arayın Referanslarımız