IB THEORY OF KNOWLEDGETheory of Knowledge (TOK), Türkçesi BİLGİ KURAMI olarak geçiyor. Bu dersin IB öğrencisinde üç amaçı var; 1. Bilginin kuramının doğasını anlamasını sağlaması, 2. Bildiğimizi iddia ettiğimiz şeyleri nasıl bildiğimiz üzerine düşünme fırsatı sağlaması, 3. Bunların kritik olgular ile yazımını. Bu üç ana ilke den bakınca IB Diploma Programının (DP) çekirdeğinin en önemli bileşenlerinden biri diyebiliriz. Ayrıca tüm IB öğrencileri için zorunludur. IB gereksinimi olmasının yanı sıra DP'nin eğitim felsefesinin merkezinde yer alır.

TOK makalesi nasıl hazırlanır ?
İnsan çok farklı şekilde öğrenebilir. Bilgiyi farklı yorumlayabilir. Peki Bilgi Kuramı nedir ?

Öncelikle farklı bilme yolları ve farklı bilgi türlerine açık olmalı. Bunlara yönelik açık düşünmeli. Bu amaç doğrultusunda sorgulama yapılmalı Bilgi Teorisi soruları sorulmalı. Bu sorulardan en önemli olanı "Nasıl bilebiliriz?" sorusudur. Ardında şu gelir ; A olgusu için kanıt olarak sayılan nedir? B'nin en iyi modelinin hangisi olduğuna nasıl karar veririz? C teorisi gerçek dünyada ne anlama geliyor? Bu ve diğer soruların tartışılması yoluyla, öğrenciler kişisel ve ideolojik varsayımları hakkında daha fazla farkındalık kazanmanın yanı sıra, kültürel bakış açılarının çeşitliliği ve zenginliği hakkında bir takdir geliştirirler.

IB TOK dersleri sonunda IB öğrencisinden bir makale istenilir. Bu makale 1.600 kelime aşmamalıdır. Makale, öğrencilerin TOK çevremizdeki dünyada Bilgi Kuramının nasıl ortaya çıktığını araştıran üç nesneden oluşan bir dizilim oluşturmasını gerektiriyor. Deneme, IB TOK içerisindeki kavramsal bir konuya odaklanıyor.Örneğin, öğrencilerden bilgi üretmek için kullanılan metodolojilerin bu bilginin hangi amaçla kullanılacağına bağlı olduğu iddiasını tartışmaları istenebilir.

TOK'un önemi nedir? IB TOK , öğrencilerin kişisel ideolojik önyargılar da dahil olmak üzere bilginin yorumlayıcı doğası hakkında - bu önyargılar korunsa da, gözden geçirilse de reddedilse de - farkında olmalarını sağlamayı amaçlar. Öğrencilere ve öğretmenlerine aşağıdakileri yapma fırsatı sunar: Bilmenin çeşitli yolları ve bilgi alanları üzerine eleştirel olarak yansıtmak kendi kültürlerinde, diğerlerinin kültürlerinde ve daha geniş bir dünyada bilginin rolünü ve doğasını göz önünde bulundururlar.

Ek olarak IB TOK, öğrencilerden şunları yapmalarını ister: düşünürler olarak kendilerinin farkında olmak, onları bilginin karmaşıklığıyla daha fazla tanışmaya teşvik etmek Giderek daha fazla birbirine bağlı ancak belirsiz bir dünyada sorumlu bir şekilde hareket etme ihtiyacını kabul edin. BT ayrıca akademik konu alanlarını birbirine bağlayarak ve onları aşarak öğrenci için tutarlılık sağlar. Bu nedenle, öğrencinin bilgilerini daha fazla farkındalık ve güvenilirlikle uygulayabileceği yolları gösterir.
Bizi Arayın Referanslarımız