VERITAS ACADEMY
A LEVEL PSİKOLOJİ
A Level Psikoloji dersi genellikle öğrencilere genel psikoloji konularında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlar. A Level, genellikle iki seviyeden oluşur: AS Level (Advanced Subsidiary) ve A2 Level. Bu iki seviye bir araya geldiğinde, tam A Level sertifikası elde edilir. İşte genellikle A Level Psikoloji müfredatında bulunan temel konular:

AS Level Psikoloji

 1. Temel Psikoloji Kavramları
 2. Psikolojik Araştırma Yöntemleri ve Etik
 3. Gözlem, Deney, Anket gibi Araştırma Yöntemleri
 1. İnsan Hafızası ve Bellek Süreçleri
 2. Hafıza Türleri ve Bozuklukları
 3. Hafıza ile İlgili Deneyler ve Çalışmalar
 1. İletişim ve Dil Gelişimi
 2. Toplumsal Etkileşim ve Grup Dinamikleri
 3. Sosyal Etkileşim Teorileri

A2 Level Psikoloji

 1. Bireyin Yaşam Evreleri ve Gelişimi
 2. Gelişimsel Teoriler
 3. Öğrenme ve Ortamın Etkileri
 1. Bilişsel Süreçler ve Problem Çözme
 2. Dil Gelişimi ve Bilişsel Bozukluklar
 3. Düşünce ve Karar Verme
 1. Biyopsikoloji ve Sinir Sistemi
 2. Psikolojik Bozuklukların Biyolojik Temelleri
 3. Nörolojik Araştırma Yöntemleri
 1. Anksiyete, Depresyon, Şizofreni gibi Psikolojik Bozukluklar
 2. Psikoterapi ve İlaç Tedavileri
 3. Tedavi Yöntemlerinin Etkililiği

Pratik Çalışmalar:

A Level Psikoloji genellikle pratik çalışmaları içerir. Bu çalışmalar, öğrencilere araştırma becerileri kazandırmayı amaçlar ve genellikle deney tasarlama, veri toplama, analiz yapma ve sonuçları yorumlama gibi becerileri içerir.

İleri Seviye Konular:

A Level Psikoloji programı, öğrencilere genellikle daha karmaşık konuları içerebilecek ileri seviye seçenekler sunabilir. Bu konular arasında şu örnekler bulunabilir:
 1. Çocuk Psikolojisi
 2. Spor Psikolojisi
 3. Psikopatoloji ve Klinik Psikoloji
A Level Psikoloji sertifikası, öğrencilere psikoloji alanında güçlü bir temel sağlar ve üniversiteye geçişte veya ilgili bir kariyer yolunda devam etmelerine olanak tanır.


A Level Sistemi için A Level Psikoloji Deneme Sınavları


DENEME KONU A-LEVEL EĞİTİM KAMPI KESİN ÇÖZÜM
15 Dakika 1 Kurs 10 Kurs 25 Kurs
15 Dakika 2 Saat 20 Saat 50 Saat
Ücretsiz
Öğretmenlerimizi tanıma oturumları Anlamadığınız ya da kavrayamadığınız konular üzerinde çalışabilirsiniz. A Seviyesi finalleri için çalışın Düzenli çalışma
3 Ücretsiz Sınav 15 Ücretsiz Deneme Sınavı 30 Ücretsiz Deneme Sınavı


Bizi Arayın Referanslarımız