AP Art History farklı kültürlerden ve zaman dönemlerinden sanat tarihini inceleyen bir ileri düzey yerleştirme kursudur. Öğrencilere sanatın, kültürel bağlamını ve toplum üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde anlama fırsatı sunmak için tasarlanmıştır. Kursun sonunda öğrenciler, AP Sanat Tarihi sınavını alırlar. Bu sınav, öğrencilerin sanat tarihi bilgisini, görsel sanat eserlerini analiz etme yeteneklerini ve tarihsel ve kültürel bağlamları anlama becerilerini ölçer. Sınav genellikle çoktan seçmeli sorular, serbest cevaplı sorular ve görsel tabanlı sorular içerir.

AP Art History Ders İçeriği

AP Sanat Tarihi, dünya genelinden birçok sanat akımı, tarzı ve dönemini kapsar. Kursa genellikle dahil edilen konular şunlardır:

 • Prehistorik Sanat : Antik mağara resimleri, heykeller ve artefaktların keşfi.
 • Antik Sanat : Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma gibi medeniyetlerin sanatının incelenmesi.
 • Rönesans Sanatı : İtalyan Rönesansı, Kuzey Rönesansı ve Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raphael gibi sanatçıların eserlerinin incelenmesi.
 • Barok ve Rokoko Sanatı : Avrupa'da Barok ve Rokoko tarzlarının keşfi.
 • 19. ve 20. Yüzyıl Sanatı : Romantizm, İzlenimcilik, Post-İzlenimcilik, Kübizm, Sürrealizm ve diğer modern sanat akımlarının incelenmesi.
 • Batıdışı Sanat : Afrika, Asya, Okyanusya ve Amerika'dan sanatın incelenmesi.
 • Çağdaş Sanat : Çağdaş ve postmodern sanatın genel bir bakışı.
Neden AP Art History Sınavına Girmelisiniz?

AP Sanat Tarihi, bir dizi ana amacı başarmayı hedefler, bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Görsel okur-yazarlık geliştirmek : Öğrencilere görsel eserleri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
 • Kültürel bağlamı anlamak : Sanatın toplumları ve kültürleri nasıl yansıttığını ve etkilediğini incelemek.
 • Sanatsal tarzları ve teknikleri tanımak : Farklı sanat akımlarını tanıma ve özelliklerini belirleme yeteneğini öğretmek.
 • Sanatı takdir etmek : Sanatsal ifadenin çeşitliliği ve zenginliğine bir takdir geliştirmek.
 • Eleştirel düşünme : Öğrencileri sanatın anlamını ve önemini eleştirel bir şekilde düşünmeye teşvik etmek.
Veritas AP Art History Derslerinde Neden Başarılı?

AP Art History derslerinin her biri 90 dakikadır. Veritas Academy, bu sınav için 20'ye yakın deneme sınavı ile başarıyı garantilemektedir. Ayrıca eğitmenlerimiz Fransa, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinin güzel sanatlar, tasarım ve sanat tarihi bölümlerinden mezun olmuşlardır. Bununla birlikte eğitmenlerimiz uzun süredir Veritas Academy AP Art History derslerini vermekte ve yüksek başarı oranları yakalama gururuna erişmişlerdir.