VERITAS ACADEMY
GMAT KURSLARI

GMAT (Graduate Management Admission Test), işletme ve yönetim alanında yüksek lisans veya MBA (Master of Business Administration) programlarına başvuruda bulunan öğrenciler için dünya çapında kabul gören bir sınavdır. GMAT sınavı, matematik, dilbilgisi, analitik yazma ve eleştirel düşünme becerilerini değerlendirir.

GMAT'e hazırlık amacıyla düzenlenen kurslar, öğrencilere sınavın formatını, içeriğini ve stratejilerini anlamalarına yardımcı olur. Bu kurslar genellikle konu uzmanları tarafından verilir ve öğrencilere soruları çözme, zaman yönetimi, stratejik düşünme gibi becerileri geliştirmelerine odaklanır. Kurslar genellikle sınavın her bölümündeki güçlü ve zayıf yönleri belirlemeye yönelik pratik testleri içerir.


Sınav Yapısı
GMAT, dört ana bölümden oluşur: Analitik Yazma Değerlendirmesi, Entegre Akıl Yürütme, Matematiksel Bölüm ve Sözel Bölüm.
Toplam süre yaklaşık 3 saat 30 dakikadır.


Analitik Yazma Değerlendirmesi (Analytical Writing Assessment - AWA)
Bu bölümde, öğrencilere bir argümanı analiz etme görevi verilir.
Bu bölümdeki puanlama 0-6 arasında bir ölçekte yapılır.
Entegre Akıl Yürütme (Integrated Reasoning - IR)
Bu bölüm, öğrencilerin karmaşık bilgileri organize etme ve çeşitli veri türleri arasında bağlantı kurma yeteneklerini değerlendirir.
Puanlama 1-8 arasında bir ölçekte yapılır.

Matematiksel Bölüm (Quantitative Section)
Temel matematik ve matematiksel problemleri çözme yeteneğini test eder.
Puanlama 0-60 arasında bir ölçekte yapılır.
Sözel Bölüm (Verbal Section)
Dilbilgisi, okuma anlama ve eleştirel düşünme becerilerini değerlendirir.
Puanlama 0-60 arasında bir ölçekte yapılır.

Toplam Puan
Toplam puan, Analitik Yazma Değerlendirmesi, Entegre Akıl Yürütme, Matematiksel Bölüm ve Sözel Bölüm puanlarının toplamından oluşur.
Toplam puan 200-800 arasında bir ölçekte verilir.
Sınavın Sıklığı ve Rezervasyon
GMAT sınavı yıl boyunca çeşitli tarihlerde sunulmaktadır.
Sınav rezervasyonları, adayların tercih ettikleri tarih ve yerlerde yapılır.

Geçerlilik Süresi
GMAT sonuçları genellikle 5 yıl boyunca geçerlidir.
Hazırlık ve Kaynaklar
GMAT'e hazırlanmak için birçok kitap, çevrimiçi kaynak ve kurslar mevcuttur.


GMAT, işletme okullarına başvuran adayların akademik yeterliliklerini değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür. Adayların seçtikleri programın gereksinimlerine bağlı olarak hedefledikleri puanları bilmeleri önemlidir.
Bizi Arayın Referanslarımız