VERITAS ACADEMY
A LEVEL SOSYOLOJİ
A Level Sosyoloji dersi genellikle öğrencilere toplumsal yapıları, kurumları ve ilişkileri anlama, analiz etme ve değerlendirme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. A Level, genellikle iki seviyeden oluşur: AS Level (Advanced Subsidiary) ve A2 Level. Bu iki seviye bir araya geldiğinde, tam A Level sertifikası elde edilir. Genellikle A Level Sosyoloji müfredatında bulunan temel konular:

AS Level Sosyoloji

 1. Temel Sosyoloji Kavramları
 2. Toplumsal Sınıf, Statü ve Rol
 3. Toplumsal Değişim Teorileri
 1. Aile ve Evlilik Kurumları
 2. Toplumsal Cinsiyet ve Aile Dinamikleri
 3. Ailenin Toplumsal Rolü

A2 Level Sosyoloji

 1. Toplumsal Araştırma Tasarımı
 2. Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
 3. Etik ve Araştırma Süreçleri
 1. Küreselleşme ve Toplumsal Değişim
 2. Kalkınma Sosyolojisi
 3. Sosyal Hareketler ve Değişim Süreçleri
 1. Sosyal Sınıf, Irk, Cinsiyet Eşitsizliği
 2. Göç, Çokkültürlülük ve Çeşitlilik
 3. Sosyal Adalet ve Eşitlik

Pratik Çalışmalar:

A Level Sosyoloji genellikle pratik çalışmaları içerir. Bu, öğrencilere araştırma becerileri kazandırmayı amaçlar ve genellikle toplumda belirli bir konuyu incelemeyi içerir.

İleri Seviye Konular:

A Level Sosyoloji programı, öğrencilere genellikle daha karmaşık konuları içerebilecek ileri seviye seçenekler sunabilir. Bu konular arasında şu örnekler bulunabilir:

 1. Toplumsal Değişim ve Teknoloji
 2. Çevresel Sosyoloji
 3. Sosyal Politika ve Refah Devleti
A Level Sosyoloji sertifikası, öğrencilere toplumsal olayları anlama ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme becerileri kazandırarak üniversiteye geçişte veya sosyal bilimlere yönelik kariyer hedeflerinde devam etmelerine olanak tanır.

Bizi Arayın Referanslarımız