Veritas Academy AP Fizik derslerinde kuruluşundan bu yana öğrencilere destek olmaktadır. Advanced Placement (AP) programı kapsamında, üniversitelerde okutulan başlangıç düzeyindeki fizik dersleri ile eşdeğer kabul edilebilecek, birbiriyle ilintili ancak temelde ayrılan 4 farklı AP Fizik sınavı bulunmaktadır. AP Fizik eğitmenlerimiz, Türkiye ve dünyadaki prestiji yüksek liselerin öğrencileriyle çalışmakta ve bugüne kadar hazırladıkları yüzlerce öğrenci ile sınav başarısını garanti etmektedirler. Öğrencilere sunulan AP Fizik sınavları;

AP Physics 1

AP Physics 1, genellikle birinci yıl üniversite seviyesinde bir fizik dersinin eşdeğeri olarak kabul edilir. Bu sınav, fizik biliminin temellerini, temel prensiplerini ve çeşitli fizik kanunlarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Özellikle, mekanik, dalga hareketi ve basit devreler gibi konulara odaklanır, ancak elektrik veya manyetizma gibi daha ileri konuları kapsamaz.

AP Physics 1 sınavı, öğrencilere kavramsal anlayış ve fizik problemlerini çözme becerilerini ölçer. Deneyler, gözlem yapma, veri analizi ve bilimsel yöntemler gibi pratik beceriler üzerinde de durur. Sınav, çoktan seçmeli sorular ve açıklamalı (free-response) sorular içerir, öğrencilerin hem kavramsal anlayışlarını hem de problemleri çözme yeteneklerini değerlendirir. AP Physics 1, özellikle STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına ilgi duyan öğrenciler için yararlı bir temel oluşturabilir. Cebir tabanlı (algebra based) olması sebebiyle AP Physics 1 için temel matematik bilgisi yeterlidir.

AP Physics 2

AP Physics 2, lise öğrencilerine yönelik bir diğer Advanced Placement sınavıdır. AP Physics 1'in devamı niteliğinde olan bu sınav, öğrencilere fizik biliminin daha ileri konularını kapsamlı bir şekilde sunar. AP Physics 2, genellikle ikinci yıl üniversite seviyesinde bir fizik dersinin eşdeğeri olarak kabul edilir ve AP Physics 1'de öğretilen temel konseptler üzerine inşa edilir.

AP Physics 2, elektrik ve manyetizma, sıvılar, termofizik, optik ve modern fizik gibi konuları içerir. Bu sınav öğrencilere daha geniş bir fizik bilgisi sağlamayı ve farklı fizik alanlarında derinlemesine anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. AP Physics 2, özellikle mühendislik, tıp, fizik veya diğer fen bilimleri alanlarında kariyer hedefleyen öğrenciler için değerli bir kaynaktır. Cebir tabanlı (algebra based) olması sebebiyle AP Physics 2 için temel matematik bilgisi yeterlidir.

AP Physics C Mechanics

AP Physics C: Mechanics, lise öğrencilerine yönelik bir başka Advanced Placement (AP) sınavıdır. Bu sınav, genellikle üniversite düzeyinde birinci yıl mühendislik veya fizik öğrencilerine sunulan mekanik konularını kapsar. AP Physics C: Mechanics, öğrencilere mekanik alanında derinlemesine bilgi ve analitik problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Ayrıca temel mekanik konularını kapsamlı bir şekilde ele alır ve bu konular üzerinde yoğun bir matematiksel yaklaşım gerektirir.

AP Physics C: Mechanics, özellikle mühendislik, fizik ve diğer fen bilimleri alanlarında kariyer hedefleyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Sınav, üniversite seviyesindeki fizik eğitimine sağlam bir giriş sağlar ve öğrencilere bu alanlarda gerekli olan analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırır. AP sınavından alınan yüksek puanlar, öğrencilere üniversitelerde ileri seviye derslerden muafiyet kazandırabilir veya üniversite kredisi sağlayabilir, bu da öğrencilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak eğitim yollarını hızlandırabilir.

AP Physics C: Electricity & Magnetism

AP Physics C: Electricity & Magnetism, genellikle üniversite düzeyinde birinci yıl mühendislik veya fizik öğrencilerine sunulan elektrik ve manyetizma konularını kapsar ve AP Physics C serisinin bir parçasıdır. AP Physics C: Electricity & Magnetism, özellikle matematiksel formülasyonları ve analizleri içeren derinlemesine bir müfredat sunar ve bu nedenle genellikle calculus bilgisi gerektirir. Sınav öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve kalkülüs temelli fizik anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

AP Fizik Sınavlarında Tam Puan Garantisi !

Veritas Academy, AP Fizik sınavı kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerini yüksek başarı oranları ile hedefe ulaştırmaktadır. Veritas'ın farkı, AP Fizik çalışmalarına erkenden başlamasıdır. Ayrıca konuları sınavdan aylar önce tamamlamak ve bol bol deneme sınavı çözerek eksikleri tespit etmek de başarıya giden yolun anahtarı kabul edilmektedir. Yine sınav öncesi ve düzenli kamplarla öğrencilerin son düzeltmeleri yapmalarına olanak tanınmaktadır. Orijinal deneme sınavları ile Veritas AP Fizik çalışmalarına profesyonel bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Neden AP Fizik Sınavlarına Girmelisiniz?

AP Fizik özellikle Tıp, Mimarlık, Mühendislik ve fen bilimleri alanlarında uzmanlaşmak için aranan sınavlardan biridir. Ayrıca Amerika ve Kanada'da burslu eğitim isteyen öğrencilerle birlikte Hollanda, İngiltere, İrlanda ve bunun gibi pek çok seçkin ülkedeki prestijli üniversiteler AP sınavlarını geçerli olarak kabul etmektedirler.

Veritas AP Fizik Derslerinde Neden Başarılı ?

AP Fizik derslerinin her biri 90 dakikadır. Ayrıca Veritas Academy'de AP Fizik derslerini veren öğretmenlerin her biri branş öğretmenidir ve üst düzey üniversitelerden dereceyle mezun olmuşlardır. Bununla birlikte uzun yıllardır kurumumuzda çalışmakta ve onlarca öğrenciye tam puan aldırma şerefine ulaşmışlardır. Bununla birlikte Veritas'ın en büyük başarısı, öğrencilerin konuları erkenden bitirmesi için yönlendirmesi ve ardından 20'ye yakın AP Fizik deneme sınavı ile başarıyı garantilemesidir.