AP Kimya sınavı en çok girilen bilim sınavlarından biri olmasına karşın sınav başarısı diğer bilim sınavlarına görece düşüktür. Her yıl yaklaşık 150 bin öğrenci AP Kimya sınavına girmektedir. Başarı oranının düşük olmasının en büyük nedeni, öğrencilerin kimyayı kolay bir ders olarak görmeleri ve sınav formatına uygun çalışmamalarıdır. Fakat her öğrenci profesyonel yardım ve düzenli bir çalışma programı ile bu sınavdan başarılı sonuçlar elde edebilir. Veritas Academy AP Kimya kursunu 2006 yılından bu yana alanında uzman eğitmenleri ile sunmaktadır. Gerek grup dersleri gerekse de bire bir dersler ile AP sertifikalı eğitmenlerce verilen kurslar sayesinde öğrenciler hedefledikleri tam puana ulaşabilmektedirler.

AP Kimya Sınavı Nedir?

AP Kimya, lise öğrencilerine yönelik bir Advanced Placement (AP) sınavıdır. Bu sınav, genellikle üniversite düzeyinde birinci yıl kimya dersinin eşdeğeri olarak kabul edilir ve öğrencilerin kimyanın temel kavramlarını, teorik bilgilerini ve laboratuvar tekniklerini kapsamlı bir şekilde ölçmeyi amaçlar. AP Kimya müfredatı, öğrencilere kimya alanında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırarak, bu alanda kariyer yapmayı düşünenler için sağlam bir temel oluşturur.

AP Kimya müfredatı, kimyanın temel alanlarını kapsar ve öğrencilere, maddenin yapısı, maddenin dönüşümleri ve bu dönüşümleri yönlendiren enerji değişimlerini anlama fırsatı sunar. AP Kimya, özellikle kimya, biyokimya, mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve diğer fen bilimleri alanlarında kariyer hedefleyen öğrenciler için değerli bir kaynaktır.

Veritas AP Kimya Derslerinde Neden Başarılı ?

AP Kimya derslerinin her biri 90 dakikadır. Ayrıca Veritas Academy'de AP Kimya derslerini veren eğitmenler üst düzey üniversitelerden dereceyle mezun olmuş ve AP sertifikası almışlardır. Bununla birlikte uzun yıllardır kurumumuzda çalışmakta ve onlarca öğrencilere doğru taktiklerle yol göstermektedirler. Veritas'ın en büyük başarısı, öğrencilerin konuları erkenden bitirmesi için yönlendirmesi ve ardından 20'ye yakın AP Kimya deneme sınavı ile başarıyı garantilemesidir.