VERITAS ACADEMY
A LEVEL HUKUK
Eğer hedefiniz en Hukuk ile ilgili eğitim ise A Level Hukuk kurslarımıza bekleriz.. A level Hukuk dersimiz ile hem Hukuk bölümlerinin en temel dersini tanıyacak hem de bu dersten bazı okullarda kredi almış olarak başlayabilirsiniz.

A Level Hukuk dersleri İngiliz Hukuk sistemini anlama üzerine verilmektedir. Öğrencilerin Hukuk karşısında sorun çözme yeteneklerini geliştirmek üzerine kurulu bir derstir.

A Level Hukuk dersi, öğrencilere hukukun temel prensiplerini, yasal sistemleri ve hukuki konuları anlamayı amaçlayan bir lisansüstü düzeydeki programdır. Bu ders genellikle iki seviyeden oluşur: AS Level (Advanced Subsidiary) ve A2 Level. Bu seviyeler bir araya geldiğinde, öğrenciler tam bir A Level Hukuk sertifikası alırlar. Genellikle A Level Hukuk müfredatında bulunan temel konular:

AS Level Hukuk

 1. Hukukun Temel Prensipleri
 2. Yasama, Yürütme ve Yargı Organları
 3. Hukuki Belgelerin Oluşturulması ve Yorumlanması
 1. Sözleşme Oluşumu ve Unsurları
 2. Sözleşme İhlali ve Yasal Sonuçları
 3. Tüketici Hakları
 1. Suç Oluşumu ve Unsurları
 2. Ceza Hukuku Prensipleri
 3. Suç ve Ceza İlişkisi

A2 Level Hukuk

 1. Öldürme, Hırsızlık, Tecavüz gibi Özel Suçlar
 2. Ceza Hukuku Reformları
 3. Ceza Yargısı Sistemi
 1. Anayasa Hukukunun Temel Prensipleri
 2. Parlamento ve Yürütme Organları
 3. Yargı Organı ve Anayasal Reformlar
 1. Mülkiyet Hakları ve Anlaşmazlıklar
 2. Aile Hukuku ve Boşanma
 3. Medeni Hakların Korunması

Pratik Çalışmalar

A Level Hukuk dersi genellikle pratik çalışmaları içerir. Bu, öğrencilere hukuki konuları analiz etme, yasal belgeler oluşturma ve hukuki argümanları geliştirme fırsatı sağlar.

İleri Seviye Konular

A Level Hukuk programı, öğrencilere genellikle daha karmaşık konuları içerebilecek ileri seviye seçenekler sunabilir. Bu konular arasında:

 1. İnsan Hakları Hukuku
 2. Ticaret Hukuku
 3. Uluslararası Hukuk

Üniversite ve Kariyer Olanakları

A Level Hukuk sertifikası, öğrencilere hukuk, yargı, siyaset veya ilgili alanlarda üniversite eğitimine geçiş yapma fırsatı sunar. Hukuk alanında bir kariyer hedefleyen öğrenciler için bu sertifika, avukatlık, yargıcılık, hukuki danışmanlık ve diğer hukuki pozisyonlara kapı açabilir.


A Level Sistemi için A Level Hukuk Deneme Sınavları


DENEME KONU A-LEVEL EĞİTİM KAMPI KESİN ÇÖZÜM
15 Dakika 1 Kurs 10 Kurs 25 Kurs
15 Dakika 2 Saat 20 Saat 50 Saat
Ücretsiz
Öğretmenlerimizi tanıma oturumları Anlamadığınız ya da kavrayamadığınız konular üzerinde çalışabilirsiniz. A Seviyesi finalleri için çalışın Düzenli çalışma
3 Ücretsiz Sınav 15 Ücretsiz Deneme Sınavı 30 Ücretsiz Deneme Sınavı


Ofisimizde ücretsiz uygulama sınavları mevcuttur. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bizi Arayın Referanslarımız