VERITAS ACADEMY
A LEVEL MATEMATİK


A Level matematik dersleri, Birleşik Krallık ve diğer bazı ülkelerde sunulan A Level programının bir parçası olarak verilir.

Bu dersler, öğrencilere matematik konularında ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. A Level matematik dersleri genellikle iki ana seviyede sunulur: A Level Matematik ve A Level Matematik Ek Matematik (Further Mathematics). İşte bu derslerin genel içeriği:


A Level Matematik (A Level Mathematics)

  1. Temel matematik konuları:Cebir, trigonometri, fonksiyonlar, integral ve türev gibi temel matematik konularını içerir.

  2. İstatistik: Veri analizi, olasılık teorisi ve istatistiksel yöntemlerle ilgilenir.

  3. Mekanik:Temel fiziksel kavramları ve kinematik, dinamik gibi mekanik konuları kapsar.

A Level Matematik Ek Matematik (A Level Further Mathematics)

  1. Lineer Cebir: Vektörler, matrisler ve lineer denklemler üzerine daha fazla derinlemesine çalışmayı içerir.

  2. Diferansiyel Denklemler: Diferansiyel denklemlerin teori ve uygulamalarını kapsar.

  3. Karmaşık Sayılar: Karmaşık sayılar teorisine daha fazla ağırlık verir.

  4. İleri İstatistik: İleri düzey olasılık teorisi ve istatistik konularını içerir.

A Level matematik dersleri, matematiksel düşünme, analitik yetenekler ve problem çözme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu dersler, matematik, mühendislik, fizik, ekonomi ve diğer sayısal alanlarda üniversite eğitimi almayı düşünen öğrencilere önemli bir hazırlık sunar.


A Level Sistemi için A Level Matematik Deneme Sınavları


DENEME KONU A-LEVEL EĞİTİM KAMPI KESİN ÇÖZÜM
15 Dakika 1 Kurs 10 Kurs 25 Kurs
15 Dakika 2 Saat 20 Saat 50 Saat
Ücretsiz
Öğretmenlerimizi tanıma oturumları Anlamadığınız ya da kavrayamadığınız konular üzerinde çalışabilirsiniz. A Seviyesi finalleri için çalışın Düzenli çalışma
3 Ücretsiz Sınav 15 Ücretsiz Deneme Sınavı 30 Ücretsiz Deneme Sınavı
Bizi Arayın Referanslarımız